Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

Xem file | Tải file

Bài viết khác

Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6 tiền thân là Xí nghiệp công trình đô thị Quận 6 được thành lập năm 1986 và công văn số 34/LĐ-TCĐM ngày...