Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Cao Triệu Yên giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ