Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Đức Thịnh giữ chức vụ Thành viên HĐTV Giám đốc công ty TNHH