Quyết định v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiếng giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV DVCIQ6