Quyết định v/v giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Cty TNHH MTV Dịch vụ Cô